parafia sadów tło

Warunki uzyskania odpustu zupełnego w Roku św. Józefa

23 grudnia 2021

Penitencjaria Apostolska udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku
Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla
godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem
Kościoła Katolickiego.
Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie, w następujący sposób:
– Wypełniając każdorazowo warunki zwykłe, do których należą: sakramentalna
spowiedź (może być kilka dni wcześniej), Komunia eucharystyczna – w dniu, w
którym wierny zechce uzyskać odpust; modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego
– nie musimy znać tych intencji, a odmówić możemy np. jedno „Ojcze nasz…” i jedno
„Zdrowaś…”; oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu,
– W Roku Świętego Józefa, w danym dniu, uczestniczyć lub spełnić jedną
z okoliczności wskazanych przez Penitencjarię Apostolską:
1. Przez co najmniej pół godziny rozważać Modlitwę Pańską lub wziąć udział w jednym
pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
2. Na wzór Świętego Józefa spełnić uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem
duszy.
3. Odmówić Różaniec Święty całą rodziną lub przez narzeczonych.
4. Poprzez codzienne powierzanie swojej działalność opiece Świętego Józefa, a także
każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach
wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby
praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
5. Odmówienie Litanii do Świętego Józefa lub jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa,
w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji
ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
6. Odmówienie dowolnej, prawnie zatwierdzoną modlitwy lub aktu pobożności na cześć
Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca
i 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym
wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
7. Osoby w podeszłym wieku, chorzy, umierający i wszyscy ci, którzy
z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu
od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe,
zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda,
akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej
Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Pełny tekst dekretu można został zmieszczony na stronie parafialnej.
parafia sadów tło