Aby oddać należytą cześć zmarłym oraz zapewnić porządek i utrzymanie właściwego stanu estetycznego cmentarza, prosimy osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę tego miejsca – wraz z jego urządzeniami – oraz przestrzeganie poniższego regulaminu.


Cmentarz w Sadowie i Droniowicach jest otwarty od godziny 7.00 do godziny 20.00, zimą po zmroku

 

Regulamin cmentarza w Sadowie Regulamin cmentarza w droniowicach

 

cmentarz parafia sadow