O Parafii

Sadowski kościół był kilkakrotnie rozbudowywany. W XVII wieku w okresie baroku, z fundacji rodziny Wierbskich dobudowano od strony północnej kaplicę świętej Jadwigi. W krypcie pod kaplicą znajdują się szczątki fundatorów kościoła m. in. Wierbskich, Ziemięckich, Grotkowskich, Goczałkowskich i de Hochbergów. Z okresu baroku pochodzi wyposażenie wnętrza kościoła: ołtarz główny św. Józefa z 2 połowy XVII wiek

Gałązka

Z tego samego wieku pochodzą również dwa boczne ołtarze Matki Boskiej i Świętej Barbary, Ambona i Organy. Parafia swym zasięgiem obejmowała wiele okolicznych miejscowości. Należało do niej 5 filialnych kościołów.

Najstarszy z nich zbudowany w 1609 roku na zamku w Koszęcinie. Następnym w kolejności jest kościół w Boronowie (1716r), W Koszęcinie pod wezwaniem Św. Trójcy z 1724 r., w Cieszowej p.w. Św. Marcina (1751 r.), W Bruśku p.w. Św. Jana Chrzciciela (2 połowa XVII w.), W Olszynie p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (1888 r.).

 

Sadów przez stulecia był znaczącą samodzielną gminą i miejscowością Parafia Sadów w XIX wieku zajmowała największy od 1331 roku obszar, bo aż 225 km 2 i skupiała 34 wioski, przysiółki. W parafii tej prężnie rozwijało się życie Kościoła również oświata i kultura. Już w 1679 r działała tu pierwsza szkoła.

Sadów powstał z połączenia dwóch odrębnych miejscowości Sadowa Dolnego (z kościołem) oraz Sadowa Górnego. W herbie Sadowa Dolnego widnieje sześcioboczna kaplica nakryta kopułą z krzyżem na szczycie. Od 1863 roku obszar parafii zaczął się zmniejszać przez powstające nowe parafie.

 

Parafia Sadów stała się matką dla nowych parafii:

– W 1868 r. powstaje parafia w Boronowie.

– W 1869 r. powstaje parafia w Koszęcinie wraz z kościołem zamkowym p.w. M.B. Wniebowziętej (Drutarnia, Strzebiń, Łazy).

– W 1926 r. powstaje parafia w Olszynie przy kościele Wniebowzięcia N.M.P. z 1888 r.

– W 1980 r. powstaje parafia w Cieszowej przy kościele p.w. Św. Marcina z 1751 r.

– W 1985 r. Powstaje parafia w Rusinowicach przy kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego

– Dnia 13X1 1984 roku w wyniku powstania nowej Diecezji Gliwickiej utworzony został Dekanat Sadowski

Gałązka

W skład Dekanatu Sadowskiego wchodzą:

 

1. Parafia św. Marcina w Cieszowe

2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach

3. Parafia św. Wawrzyńca w Kochanowicach

4. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach

5. Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Lisowie

6. Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Olszynie

7. Parafia Znalezienia Krzyża św. w Rusinowicach

8. Parafia Św. Józefa w Sadowie

Dzwonnica z XVII wieku
Anna o wadze 220kg
Maryja o wadze 420kg
Kazimierz o wadze 230kg

W XVII wieku obok kościoła dobudowano drewnianą dwukondygnacyjną dzwonnicę na kamiennej podmurówce, krytą kulistym hełmem, w której wisiały dwa stare dzwony: gotycki z 1486 roku odlany w Nysie i z 1556 roku odlany we Wrocławiu.

 

W 1994r. parafianie ufundowali trzy dzwony odlane przez Zakład Ludwisarski Felczyńskich:

Kwiatek

Świątynia miejscem doświadczenia i budowania wspólnoty z Bogiem i chrześcijan między sobą

Kwiatek
Kaplica Św. Teresy
Kaplica Św. Jana Nepomucena

Parafia Sadowska utworzona jeszcze na prawie polskim w połowie XIII wieku z dodatkowym uposażeniem przy lokacji wsi. Figuruje w spisie świętopietrza w 1447 roku. Data 1331 r. Zamieszczona nad bocznym wejściem wskazuje na rok konsekracji kościoła przez wrocławskiego biskupa Nankera. Pierwotnie konsekrowany kościół (prawdopodobnie dzisiejsze prezbiterium) zmieniał w ciągu wieków swój kształt i wygląd. W okresie reformacji kościół znajdował się w rękach kaznodziejów protestanckich. Pierwsze wezwanie kościoła: Wszystkich Świętych. W czasach Reformacji zdewastowana została świątynią przez protestantów. W związku z tym w 1671 roku odnowiono kościół i ponownie poświęcono pod wezwaniem świętego Józefa.

 

Liczba wiernych w parafii: 1750