parafia sadów tło

Betlejemskie Światło Pokoju

 

 

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 „Czyńmy pokój”

 

Idea

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

 

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

 

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 „Czyńmy pokój”

Tegorocznym hasłem przygotowanym przez Radę Duszpasterską jest „Czyńmy pokój”. Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest pokój. To okazja do ukazania jego różnych wymiarów.

 

W czasach:

  • gdy w Ukrainie toczy się wojna;
  • gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody;
  • gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom;

akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)

Odniesienie do ośmiu błogosławieństw, które dla chrześcijan stanowią wezwanie do uczynienia siebie szczęśliwym przez czynienie pokoju oraz aktywnej postawy „wprowadzania pokoju”. Człowiek pokój czyniący to przede wszystkim ktoś, kto ma odwagę walczyć z fałszywym poczuciem spokoju, nie unika za wszelką cenę dyskusji i chęci rozwiązania problemów. Człowiek, który zaprowadza pokój wokół siebie, rozwija w sobie zdolność rozpoznawania dobra i podejmowania właściwych decyzji.

  • POKÓJ jako harmonia, w której człowiek znajduje się w stosunku do Boga, siebie samego i bliźniego, która jest możliwa dzięki przestrzeganiu przykazania miłości.
  • POKÓJ jako dar, który nie pochodzi, ani nie zależy tylko od nas, ale od Boga: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie jak świat daje. Ja wam daję. (J 14,27)
  • POKÓJ jako dar, którym mamy się dzielić; nie możemy zachować go tylko dla siebie, ale nieść dalej nawiązując do wezwania: przekażcie sobie znak pokoju.

 

 

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju wpisuje się w dziękczynienie rodziny harcerskiej w Polsce za ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerstwa polskiego. W swojej homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji ks. Frelichowskiego, która odbyła się w Toruniu 7 czerwca 1999 roku, św. Jan Paweł II nazwał wówczas druha Wicka błogosławionym czyniącym pokój. Przypomnienie postaci harcerza, kapłana, dobrego człowieka, który niósł ludziom pokój poprzez harcerską służbę świadczenia dobra bliźniemu, poprzez poświęcenie własnego życia dla innych, dając w trudnych czasach wojny i niewoli w obozie koncentracyjnym w Dachau nadzieję tym, którzy cierpieli i żyli w nieustannym lęku. Błogosławiony harcerz jest dla nas wzorem i przykładem jak łączyć bycie harcerzem, realizując jednocześnie swoje powołanie. W tym przypadku to powołanie kapłańskie, ale przecież zdecydowana większość harcerzy swoje powołanie bycia nauczycielem, lekarzem, rzemieślnikiem czy przedsiębiorcą realizuje, opierając swoje decyzje „jak żyć?” na Prawie Harcerskim.

 

 

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Druha Wicka – 4 czerwca 2023 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – przebiegło pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój”.W ostatnim miesiącu roku, gdy otrzymamy Światło wędrujące z Groty Narodzenia przez Wiedeń, Bratysławę do Zakopanego będzie zwieńczeniem tego dziękczynienia z hasłem zadaniowym dla harcerzy i tych, którym go niesiemy. Jako harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazujący Święty Płomień z Betlejem chcemy wypełniać nasze zadanie z tymi, z którymi dzielimy się tym darem, by realnie czynić pokój w życiu i by przeżyć Święta Bożego Narodzenia w pokoju oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku.

parafia sadów tło