parafia sadów tło

Intencje mszalne

Od 17 października 2021 do 24 października 2021

17.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ODPUST W DRONIOWICACH

730 Za  ++ rodziców Cecylię i Antoniego Pacanowskich; Anielę i Bronisława
Minkina, Józefa Skolik i ++ dziadków.
930 Za ++ Teresę, Alojzego, Albinę i Jana Goniwiecha; Marię, Franciszka i Jana
Golenia, Edmunda Dziemba, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
1500 Nieszpory odpustowe o 15.00 w Droniowicach.
1600 Za ++ Różę, Emanuela, Cecylię, Mariana, Teofila Kirsz; Marię i Aleksandra
Sczudło; Norberta, Hildegardę i Gerarda Zymela oraz ++ dziadków z obu
stron.
Droniowice
900 Do miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca i dziadka Marcina Bodorę w pamiątkę
ur.; rodziców Henrykę Jana Mroczek; ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1030 Suma odpustowa: W intencji żyjących i zmarłych Fundatorów, Dobrodziejów
i Budowniczych kościoła w Droniowicach oraz o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla mieszkańców Droniowic.
1500 Nieszpory odpustowe.
   

18.10.2021 – PONIEDZIAŁEK, święto św. Łukasza Ewangelisty

1700 Za + Jerzego Żyłkę w r. śm., oraz ++ rodziców i rodzeństwo.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 3, Sadów).
1815 Za ++ męża i ojca Norberta Grzechacz w 10 r. śm.; rodziców Cecylię i Jana
Nowak, Marię i Pawła Grzechacz; szwagierkę Katarzynę, szwagra Andrzeja;
++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 4, Droniowice).

19.10.2021 – WTOREK

800
Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji Parafian.
Nabożeństwo różańcowe.
2000 Wotywna do św. Józefa z racji Roku św. Józefa.

20.10.2021 – ŚRODA, wspomnienie św. Jana Kantego

1700 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
1800 Za ++ Annę i Augustyna Kampczyk; Mariannę i Włodzimierza
Twarkowskich oraz Krystynę Turzyńską.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 4, Sadów).
1900
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 19.00.
2000
Modlitwy do św. Józefa.

21.10.2021 – CZWARTEK

1700 Za ++ Helenę i Tomasza Anioł, Alojzego Guzy; Ilonę i Romana Koczuła,
Marię i Huberta Jantos, Krystynę i Tadeusza Dukat, Feliksa Barwickiego i 
Elżbietę Kotara, Marię Kulik i ++ dziadków.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 5, Sadów).
1815 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy,
św. Jadwigi i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo w rodzinie
Wieczorek i Jaksik.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 9, Droniowice).

22.10.2021 – PIĄTEK, wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

1800 Za + Jana Mazurkiewicza w r. śm., ++ z rodzin: Mazurkiewicz i Knop.
Nabożeństwo różańcowe (Róża 6, Sadów).
1840 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, do godz. 19.30.

23.10.2021 – SOBOTA

1600 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy
i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dalsze łaski dla Anieli i Eryka Umlauf
z ok. 50tej rocznicy ślubu.
1700 Nabożeństwo różańcowe Dzieci Maryi.
1800 Za ++ mamę Łucję Szymiec w pamiątkę ur.; męża Pawła, dziadków, teściów,
chrzestną Reginę; ++ z rodziny Skorupa.
   

24.10.2021 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

730 Za ++ Tadeusza Piątek w r. śm., jego żonę Dorotę; rodziców Agnieszkę i 
Józefa Kubis, Annę, Zofię i Franciszka Piątek, Jana Borka, Agnieszkę i Pawła
Greupner i za dusze w czyśćcu cierpiące.
930 Za ++ córkę Bogusławę Czaja w pamiątkę ur.; rodziców Matyldę i Augustyna
Tyrała, Marię i Emanuela Piskoń, siostrę Teresę Piskoń; ++ dziadków i za 
dusze w czyśćcu cierpiące.
1515 Nabożeństwo różańcowe (Róża 8, Sadów).
1600 Za + męża i ojca Grzegorza Greupnera w 1 r. śm.
1800 Różaniec wspólnoty Harbułtowic w remizie.
Droniowice
1100 Za ++ żonę Helenę Śledziona; rodziców z obu stron i ++ z rodzin: Raj i Kompała
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
parafia sadów tło