parafia sadów tło

Intencje mszalne

Od 7 listopada 2021 do 14 listopada 2021

07.11.2021 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

730 Za ++ żonę Teresę Piskoń, rodziców Marię i Emanuela Piskoń; Matyldę i Augustyna
Tyrała, bratanicę Bronisławę Czaja; ++ dziadków: Piskoń i Polasek oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
930 Za ++ rodziców Marię i Józefa, pięciu braci Lukosek; Helenę i Wiktora, Irenę i Henryka
Kukowka, Różę i Bronisława Łebek; Bożenę i Piotra Pisula; rodziców Barbarę,
Antoniego, Jana i Franciszka Umlauf, Hildegardę Wieczorek; Helenę Prandzioch i 
Henryka Witek;
++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1515 Modlitwa różańcowa za zmarłych.
1600 Za + Jana Gołombka w 1 r. śm., Elżbietę i Stefana Gołombek; Klarę, Teodora i Czesława
Szczygieł; ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
Droniowice
1100 Za ++ męża i ojca Tomasza Grabowskiego w 8 r. śm.; ojca Feliksa, teścia Rafała;
++ z rodzin Grabowski, Latosiński, Krasoń, Dewor i Jelonek.
   

08.11.2021 – PONIEDZIAŁEK

1700 Za ++ Irenę Kandzia w 1 r. śm.; Agnieszkę i Dominika Kandzia; Agnieszkę,
Jerzego i Romana Sabok.
1815 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże, zdrowie i Boże prowadzenie dla członków rodziny Korzekwa.
   

09.11.2021 – WTOREK, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

800
Za ++ syna Krzysztofa Kowol w r. śm., męża Alfreda; teściów Pawła i 
Waleskę, rodziców Ludwika i Gertrudę Miozga; ++ dziadków z obu stron.

10.11.2021 – ŚRODA, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża

1800 1. Za ++ rodziców Annę i Gerarda Drynda; ++ z rodzin: Drynda i Osadnik.
2. Za + Gerarda Ślezionę w 1 r. śm., Zbigniewa Tyfel, Benedykta
Szymańskiego i ++ z pokrewieństwa.
1900
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 19.00.
2000
Modlitwy do św. Józefa.

11.11.2021 – CZWARTEK, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

800 W intencji Ojczyzny z prośbą o zgodę, zdrowie i ustanie epidemii.
1700 Za ++ Pelagię, Gerarda, Grzegorza, Kazimierę i Mateusza Greupner, Piotra
Przybyłę; ++ z rodzin: Greupner, Przybyła, Klink, Osadnik i za dusze
w czyśćcu cierpiące.
900 Droniowice: Za mieszkańców Droniowic oraz do Bożej Opatrzności w 
intencji Ojczyzny.

12.11.2021 – PIĄTEK, wspomnienie św. Jozafata, biskupa

1800 1. Za ++ męża Gintera Żyłkę w 2 r. śm.; rodziców Karola i Martę Żyłka;
++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę Sojka w 1 r. śm. Marię i Antoniego Kulig; Jadwigę i Stefana
Sojka, Irenę Pietrek, Franciszkę Potrawa; ++ dziadków z obu stron i za dusze
w czyśćcu cierpiące.
1900 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, do godz. 19.30.

13.11.2021 – SOBOTA, wspomnienie św. pierwszych 5-ciu Męczenników Polskich

1600 Do Bożego Miłosierdzia za zmarłych ze Wspólnoty Franciszkańskiej: Annę
Zoporowską, Wandę Krzywoń, Annę Sogórską, Pelagię Greupner, Marię Kaloch,
Walerię Wolny, Helenę Krzywoń, Klarę Piełot, Helenę i Pawła Woźnych,
Genowefę Kaniut, Gertrudę Piskoń, Martę Tomala, Andrzeja Kandzię, Wiktora
Osadnika, Jerzego Saboka, Anielę Głogowską, Helenę Anioł, Agnieszkę Pielorz,
Wandę Grzywacz; zmarłych Ojców Franciszkanów: o. Damiana Szojdę, o. Rufina
Juraszka, o. Floriana Smolnika, o. Sylwestra Haśnika, O. Konstantego Saternusa;
ks. Proboszcza Mariana Śliwińskiego, o. Jana Opielę, ks. Jana Widerę, ks. Piotra
Lewandowskiego, siostrę zakonną Sarę Cieślik, Marię Wojcieszczyk, Zofię Borek.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.
1800 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Adamek; Rafała i Joachima Korbel;
dziadków: Adamek i Drynda; Pawła Niedworok; Pawła, Franciszka i Rozalię
Drynda, Gotfryda i Lucjana Danisz.
   

14.11.2021 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

730 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Różańcowej, św. Józefa i 
św. Katarzyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Katarzyny
Goniwiecha z ok. 18 r. urodzin.
930 Za ++ męża i ojca Krzysztofa Osyrę; rodziców Martę i Alfonsa Lukosek;
teściów Marię i Wiktora Osyra, Jadwigę i Franciszka Fussy; ++ krewnych
i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1515 Nieszpory niedzielne.
1600 Za ++ męża Józefa Preiss i pokrewieństwo z rodzin Preiss i Czernecki.
Droniowice
1100 Za Parafian.
parafia sadów tło