parafia sadów tło

Intencje mszalne

Od 13 listopada 2022 do 20 listopada 2022

13.11.2022 – XXXIII niedziela

730

Za ++ męża i ojca Gerarda Ślezionę; rodziców Jadwigę i Wiktora Śledziona; Anna i Jana Szymańskich; Annę, Józefa i Benedykta Szymańskich, Zbigniewa Tyfel  i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

930

Za ++ męża i ojca Krzysztofa Osyrę w pam. ur.; rodziców Martę i Alfonsa Lukosek; teściów Marię i Wiktora Osyra, Jadwigę i Franciszka Fussy; ++ z pokrewieństwa.

 

1515

Nieszpory Niedzielne.

 

1600

Za ++ Teresę Sojka w 2 r. śm. Marię i Antoniego Klink; Jadwigę i Stefana Sojka, Irenę Pietrek, Franciszkę Potrawa; ++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

Droniowice:

1100

Za ++ męża, ojca i dziadka Augustyna Smol; syna Piotra; rodziców Bernarda i Teresę Pluta; Monikę i Franciszka Smol; ++ z rodzin: Smol, Pluta i Krzywoń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

 

14.11.2022 – poniedziałek

1700

Za ++ rodziców Ryszarda i Jadwigę Kozuch; matkę Helenę Prandzioch; szwagra Jerzego Czaję; Henryka Witek; ++ z rodzin: Kozuch, Parys, Prandzioch, Umlauf i Witek.

 

1815

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Fatimskiej, św. Jadwigi i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę, potrzebne łaski i zdrowie w rodzinie Korzekwa.

 

 

 

15.11.2022 – wtorek

800

Za + męża Wojciecha Szuflę w 2 r. śm.

 

 

 16.11.2022 – środa

1800

Za + męża i ojca Grzegorza Greupnera w pamiątkę urodzin.

 

 

 

17.11.2022 – czwartek, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

1700       

Za ++ rodziców Franciszka i Genowefę Kaniut; Konrada i Paulinę Stompierz, brata Stefana; Ernesta Murgot, ++ dziadków, pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

1815

Za ++ męża, ojca i dziadka Augustyna Nowaka; syna Jana;

++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

18.11.2022 – piątek, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

1800

Za ++ Krzysztofa Wojsę w pam. ur.; teściów Marię i Pawła Wojsa; rodziców Zytę i Tadeusza Wiatowskich; ++ dziadków z obu stron i pokrewieństwo z rodzin: Krzywoń, Wiatowski, Wojsa i Żyłka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

 

19.11.2022 – sobota

1600

Chrzty i roczki: Guzy Małgorzata.

 

1800

Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji Parafian.

 

 

 20.11.2022 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

730

Za ++ Magdalenę i Pawła Kokot; Rozalię Kokot, Marię i Józefa Marszałek.

 

930

Za ++ rodziców Helenę i Tomasza Anioł; Hildegardę i Antoniego Młynek; Alojzego i Marię Anioł; Ilonę Koczuła; ++ z rodzin Barwicki i Trzop.

 

1600

Za ++ męża i ojca Władysława Smagła; rodziców Wiktorię i Michała Adamiszyn; Mariana i Juliana Smagieł, syna Krzysztofa, brata Henryka, siostrę Danutę; ++ dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

 

 

Droniowice:

1100

Za ++ rodziców Cecylię i Pawła Watoła; Urszulę i Pawła Neuman oraz ++ z rodzin: Brol, Kompała i Bula.

 

parafia sadów tło