parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

5 marca 2023

1. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Witam o. Macieja Kuczaka, CM, który nas przez ten czas poprowadzi oraz towarzyszące mu dzisiejszej niedzieli Czcigodne Siostry Zakonne. Zachęcam gorąco, aby ten święty czas nikomu z Was, nie przeszedł obojętnie. Dziś o 15.00 wyjątkowe nabożeństwo nowennowe.

 

 

 

2. Zachęcam do podjęcia praktyk pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny.

 

 

 

3. W środę kolekta z przeznaczeniem na potrzeby zakonu o. Rekolekcjonisty, jako nasze podziękowanie materialne.

 

 

 

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (zgodnie z planem zawartym w intencjach) oraz Gorzkich Żali. W Droniowicach śpiewamy Gorzkie Żale przed Mszą św. o godz. 10.45. W Sadowie zapraszam na godz. 15.00.

 

 

 

5. 7 marca przypada w naszej Parafii Adoracja Wieczysta, przeniesiona już na stałe na ten termin z dnia 19 marca. Proszę o modlitwę wg następującego planu: 12.00-13.00: Parafianie z Sadowa, Powstańców Śl.; 13.00-14.00: Parafianie z Sadowa, pozostałe ulice; 14.00-15.00: Parafianie z Wierzbia; 15.00-16.00: Parafianie z Harbułtowic i Droniowic; 16.00 – 17.00: Róże Różańcowe; 17.00-17.40: Rodzina Franciszkańska.

 

 

 

6. Liturgiczny obchód uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP jest przeniesiony na 20.03. Nowennę do św. Józefa rozpoczniemy 10 marca.

 

 

 

7. W zakrystii do nabycia paschaliki Caritas w cenie: świece duże 13 pln, świece średnie 8 pln, świece małe 3 pln.

 

 

 

8. Na naszej stronie parafialnej, w zakładce aktualności, polecam przeczytać List Biskupa Nominata Sławomira Odera do Diecezjan z racji przyjęcia posługi biskupiej w naszej diecezji.

parafia sadów tło