parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas Dni Krzyżowych przy Krzyżach i Kaplicach
i za tak liczną Waszą obecność. Dziękuję za opiekę nad krzyżami oraz piękne
przystrojenie miejsc modlitwy.


2. Bóg zapłać za ofiary materialne składane do koszyka czy też drogą elektroniczną. Bóg
zapłać Panom za pomoc i wykonane, w tym tygodniu, prace w kościele. Pragnę
zauważyć, że wśród pracujących było wielu młodych, co napawa wielką radością,
że młode pokolenie także poczuwa się do odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo.


3. Jest coraz cieplej, więc można stać także wokół kościoła, zachowując odległość
i zakrywanie twarzy zapraszam na Msze święte. Zmieniają się przepisy dotyczące
noszenia maseczek na zewnątrz, jednak kiedy nie jest możliwe zachowanie odległości
1,5 m, np. w czasie zgromadzenia liturgicznego, zasłonięcie twarzy nadal obowiązuje.


4. Dziś o godz. 17.15 zachęcam do wysłuchania konferencji naszego kolejnego Gościa,
Pana Jacka Pulikowskiego.


5. Spotkania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się:
 – poniedziałek, 17.05 16.00 klasa VIII z Sadowa,
 – czwartek, 20.05 19.00 klasa VIII z Droniowic.


6. W sobotę, 22 maja, w katedrze gliwickiej, odbędą się święcenia kapłańskie. Polecam
Waszej pamięci modlitewnej przyszłych kapłanów.


7. Pielgrzymka piesza do Częstochowy planowana jest w dniach 1112 czerwca. Zapisy
do uczestnictwa i rezerwacje pokojów będą przyjmowane w kancelarii. Dane
uczestników (imię i nazwisko oraz PESEL) wraz z ofiarą 20 pln, należy donieść
do 5 czerwca. Dostępne są pokoje dwuosobowe (140 pln za pokój) i czteroosobowe
(120 pln za pokój; jest tylko umywalka, węzeł sanitarny poza pokojem). Do opłaty za 
pokój nie wlicza się ofiara 20 pln, przeznaczonej na organizację pielgrzymki. Spotkanie
organizacyjne 5 czerwca, po wieczornej Mszy św.


8. Do końca maja można wpłacić ofiarę na dedykowane konto o numerze 05 8288 0004 2000
0001 5756 0104 z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO.
W czerwcu Członkowie Rad pozwolą sobie odwiedzić Was w waszych domach. Zbiórka
będzie miała miejsce w miejscowościach: Sadów, Wierzbie i Harbułtowice.


9. W gościu Niedzielnym polecam: patron na czas niewiedzy artykuł o założycielu
salwatorianów, który będzie beatyfikowany; o celach spisu powszechnego oraz o modlitewnej
sztafecie w intencji ustania epidemii.

parafia sadów tło