parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bóg zapłać za materialne ofiary i trud modlitewny w intencji naszej Parafii.


2. Bóg zapłać za obecność i wspólnotą modlitwę na Mszach św. kolędowych.


3. sobotę, 16 stycznia, przewidziana jest Msza św. chrzcielna i roczkowa.
W przypadku braku zgłoszeń, ta Msza nie będzie sprawowana.


4. poniedziałek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan, który kończy się świętem Nawrócenia św. Pawła.


5. Kancelaria będzie czynna od poniedziałku, 11 stycznia, w tych samych dniach
i godzinach, co w zeszłym roku. W sprawach związanych z pogrzebem lub
posługą umierającym proszę zgłaszać się o każdej porze.


6. W zakrystii do nabycia pierwszy numer kwartalnika „Idźmy do Józefa”. Jest to 
nowa pozycja na rynku prasy katolickiej. Artykuły w nim zamieszczone
dotyczyć będą kultu św. Józefa, miejsc Jemu poświęconych, świadectw Jego
wstawiennictwa i tego wszystkiego, co związane jest ze św. Józefem. Cena
jednego numeru wynosi 5 pln.

 

Istnieje możliwość odliczenia 1% na rzecz naszej
parafii w Sadowie. W deklaracji podatkowej
należy wpisać numer KRS:0000283966. Przy celu
szczegółowym 1% wpisujemy: Parafia Sadów.

parafia sadów tło