parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękuję za wszelkie ofiary materialne i modlitewne.


2. Z tyłu kościoła, na stoliku, do zabrania kartki na wypominki. Wypominki za zmarłych
można składać w salce parafialnej codziennie przed Mszą św. Będą także dyżury
w następujących terminach: czwartek 28.10: 16.0018.00, piątek 29.10: 16.0020.00,
sobota, 30.10: 09.0019.30; niedziela 31.10: 8.3018.30; poniedziałek 1.11: 8.3018.30;
wtorek, 02.11: 17.0019.00. Bardzo proszę o czytelne wypełnienie.


3. W niedzielę, 31.10, obchodzić będziemy rocznice poświęcenia kościoła w Sadowie.


4. Odpust w intencji zmarłych to najlepszy dar, jaki możemy ofiarować naszym bliskim,
którzy przekroczyli bramę śmierci. Zachęca do sakramentu pokuty przed uroczystością
Wszystkich Świętych. W Sadowie: czwartek, 28.10: 16.00 16.55; piątek, 29.10: 7,00
8.00 oraz 17.00 17.55; sobota, 30.10: 16.00 18.00. W Droniowicach: w czwartek,
28.10 podczas różańca, oraz w sobotę od 16.00 do ostatniego penitenta. Oprócz tych
wyznaczonych godzin, od poniedziałku przed każda Mszą św.


5. W Uroczystość Wszystkich Świętych nabożeństwa z procesją: Droniowice, godz. 14.00;
Sadów, godz. 15.00 nieszpory z uroczystości, a po nich (ok. 15.20) modlitwa
różańcowa.
Na godz. 18.00 zapraszam na modlitwę za zmarłych przy krzyżu na cmentarzu w 
Sadowie.


6. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa 1.11 i przez cały dzień 2.11
mogą uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.
W dniach 38.11 wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych
mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem zyskania odpustu jest stan łaski
uświęcającej, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa w intencjach
Ojca Świętego, a w dniach 12.11 dodatkowo przystąpienie do Komunii Świętej.


7. Zachęcam do roztropności w przystrajaniu grobów naszych bliskich, szczególnie
dotyczy to ilości zniczy. Proszę także, aby w miarę możliwości część śmieci zabrać do 
domu. Przypominam, ze do brązowych kubłów należy wrzucać jedynie ziemię, kwiaty
doniczkowe i cięte oraz wszelkie odpady zielone.


8. Rozpoczął się także sezon grzewczy. Bardzo proszę o realizację przykazania miłości
bliźniego, która wyraża się trosce o to, co wkładamy do naszych pieców. Żyjemy w 
małej społeczności, w której bardzo łatwo znaleźć źródło trujących nas pyłów i dymów.
Nie trujmy naszych sąsiadów.


9. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego polecam przeczytać: co powoduje
uzależnienie od mediów społecznościowych, przybliżenie postaci papieża Jana Pawła I,
który ma zostać beatyfikowanym; czym jest wizyta biskupów „ad limina” w Watykanie.

parafia sadów tło