parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękuję za wszelkie ofiary materialne i modlitewne. Dziękuję za Waszą troskę o budynek
kościoła w Sadowie, szczególnie za tak wielkie wsparcie finansowe trwającego remontu.
Dzisiaj dziękujemy Bogu za dziedzictwo wiary naszych przodków, którego świadkiem jest ten
Sadowski kościół. Bóg zapłać za wszystko co robicie dla naszej Parafii. Pamiętajmy
modlitwie o zmarłych Kapłanach, Budowniczych i Dobrodziejach tego kościoła.


2. Bóg zapłać Różom Różańcowym i Osobom, w poszczególnych wioskach, za animowanie
modlitwy różańcowej. Bóg zapłać Dzieciom Marii i przedstawicielom Róż za obecność przy
pocztach sztandarowych. Bóg zapłać Wam za modlitwę i obecność.


3. Bóg zapłać Paniom za posprzątanie obejścia kościoła i plebanii. Serdeczne podziękowania dla
Parafian, którzy dyżurowali przyjmując wypominki za zmarłych.


4. Penitencjaria Apostolska najwyższy trybunał w sprawach sumienia opublikowała dekret,
w którym ze względu na stan trwającej pandemii, potwierdza i przedłuża na cały miesiąc
listopad 2021 r. możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla zmarłych wiernych. Odpust jest
to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia
się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary
doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich
warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak
całkowitej dyspozycji zyskuje się odpust cząstkowy); 2 Stan łaski uświęcającej (brak
nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; 3 Przyjęcie Komunii
świętej; 4 Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca
Świętego; 5 Wykonanie czynności związanej z odpustem 1 i 2.11 nawiedzenie kościoła, a 
do końca miesiąca, nawiedzenie cmentarza.


5. Od wtorku, 02.11, będę przyjmował intencje za zmarłych, na rok 2022:
wtorek: w kancelarii od 09.0011.00; tel. od 10.0011.00 oraz od 19.0020.00,
środa: w kancelarii od 8.0010.00 tel. 09.0010.00.; 16.0017.00 oraz od 19.0020.00;
Bardzo proszę, aby przychodząc do kancelarii, na osobnej kartce mieć wpisaną treść każdej
intencji ustalimy tylko termin, a treść wpiszę później. Przez telefon zostanie ustalony tylko 
termin i  godzina, a treść intencji dostarczona będzie przez Was później. Przy zgłoszeniu
telefonicznym będę prosił Was o podanie nazwiska Zamawiającego intencję i numer telefonu.


6. W pierwszym tygodniu listopada przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W I czwartek proszę o  modlitwę w intencji powołań: 18.00 18.30: III Zakon
św. Franciszka i Apostolat Maryjny, 18.30 19.00: Róże Różańcowe z Wierzbia
i Harbułtowic; 19.00 19.30: Róże Różańcowe z Sadowa, 20.00 Godzina Święta.


7. pierwszy piątek miesiąca, 5 listopada, odwiedziny chorych: od 8.30 Sadów i Wierzbie;
od 10.30 Harbułtowice i Droniowice. Proszę o zgłoszenie w zakrystii chorych, którzy chcą
przyjąć sakramenty.


8. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii, która mieści się w salce parafialnej.
Modlitwa różańcowa za zmarłych, będzie odprawiana codziennie do niedzieli, 7 listopada.


9. W Gościu Niedzielnym polecam przeczytać: o chrześcijańskim umieraniu; litanii do 
Wszystkich Świętych; oraz o Domu Polskim w Jerozolimie.

parafia sadów tło