parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękuję za wszelkie ofiary materialne i modlitewne.


2. Bóg zapłać za Wasze piękne świadectwo modlitwy za naszych zmarłych
w uroczystość Wszystkich Świętych, jak przez ten ostatni czas. Dziękuję bardzo
także za troskę o rzeczy materialne, związane z przystrojeniem mogił naszych
bliskich. W okresie przygotowania śmieci było mało. Wielu z Was zabrało wystrój
do domu. Dziękuję Wam serdecznie za to. Zachęcam, aby podobnie postąpić
z nadmiarem zniczy także i teraz. Ponownie proszę, aby przed zimą ograniczyć
ilość stojących zniczy do minimum.


3. Penitencjaria Apostolska najwyższy trybunał w sprawach sumienia
opublikowała dekret, w którym ze względu na stan trwającej pandemii, potwierdza
i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 r. możliwość uzyskania odpustu
zupełnego dla zmarłych wiernych. Odpust jest to darowanie przez Boga kary
doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty
cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary
doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu
odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest
brak całkowitej dyspozycji zyskuje się odpust cząstkowy); 2 Stan łaski
uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź
sakramentalna; 3 Przyjęcie Komunii świętej; 4 Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego; 5 Wykonanie czynności
związanej z odpustem do końca miesiąca, nawiedzenie cmentarza.


4. środę,10 listopada, nie będzie okazji do spowiedzi od godz.17.00, a także nie 
będzie czynna kancelaria parafialna w godz. 19.00 20.00.


5. W czwartek, 11.11 przypada 103 rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę. O godz. 8.00 Msza św. w intencji Ojczyzny w Sadowie, a o godz. 9.00
Droniowicach.


6. W kolejnym numerze Gościa Niedzielnego polecam przeczytać artykuły:
o promowaniu Polski na świecie i o beatyfikacji śląskiego kapłana Jana Machy.
Jest też specjalny numer Gościa Niedzielnego, poświęcony właśnie postaci ks. Jana
Machy w cenie 10 pln. W zakrystii do nabycia także kalendarze adwentowe dla
dzieci w cenie 10 pln.

parafia sadów tło