parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

5 czerwca 2022

1. Bóg zapłać za Wasze ofiary i modlitwy. Bóg zapłać za udział w nabożeństwach majowych, szczególnie wspólnotom Żywego Różańca i Dzieciom Maryi za obecność pocztów sztandarowych. Bóg zapłać prowadzącym nabożeństwa w Harbułtowicach; Droniowicach i Wierzbiu.

 

 

2.  Składam wyrazy wdzięczności Radzie Sołeckiej i Pani Sołtys Harbułtowic za przygotowanie nabożeństwa majowego i spotkania dla Seniorów; a także Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów i Wierzbie „Nasza przyszłość” oraz OSP Sadów za organizację Festynu Rodzinnego.

 

 

3.  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy liturgiczny obchód okresu wielkanocnego, zaś Uroczystość Trójcy Najświętszej kończy okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej. Parafian, którzy nie wypełnili jeszcze zobowiązań wypływających z przykazań kościelnych, zachęcam do spowiedzi i przyjęcia Komunii św.

 

 

4. 9 czerwca przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Chcemy modlić się w tym dniu ze szczególną wdzięcznością za dar kapłaństwa i możliwość codziennego dostępu do Ołtarza Pańskiego. Bóg zapłać za wszelkie modlitwy w mojej intencji i Kapłanów, za troskę o groby kapłańskie, za pamięć o zmarłych kapłanach w zamawianych przez Was intencjach mszalnych.

 

 

5. W niedzielę, 12 czerwca, o godz. 15.00 w Sadowie sprawowane będzie nabożeństwo fatimskie, a 13 czerwca, po wieczornej Mszy św. w Droniowicach.

 

 

6. Pielgrzymka piesza do Częstochowy planowana jest w dniach 17-18 czerwca. Zapisy uczestników będą przyjmowane w kancelarii do dnia 13 czerwca. Zapisy na noclegi kończą się w dniu 8 czerwca. Dane uczestników (imię i nazwisko oraz PESEL) wraz z ofiarą na cele organizacyjne 30 pln. Spotkanie organizacyjne 10 czerwca, o godz. 19.30 w kościele.

 

 

7. Korekcie ulega trasa tegorocznej procesji Bożego Ciała. Trasa procesji przebiegać będzie ulicami: ks. Mariana Śliwińskiego, Polną – I ołtarz przy posesji nr 7 przygotowują Parafianie z Wierzbia, Powstańców Śląskich, Leśną – II ołtarz przy krzyżu przygotowują Parafianie z Droniowic, Tylną – III ołtarz przy posesji Pana Sołtysa przygotowują Parafianie z Harbułtowic, Górną i Powstańców Śląskich – IV ołtarz na placu kościelnym przygotowują Róże Różańcowe z Sadowa. Proszę o przystrojenie okien nie tylko na trasie przemarszu procesji. Do procesji i podczas oktawy zapraszam Dzieci do sypania kwiatów.

 

 

8. Firma ECO-SAN informuje, że w dniu 8 czerwca, w godzinach od 8.00 – 15.00, z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Sadów i Wierzbie, a co za tym idzie także nie będzie także wody w Harbułtowicach i Droniowicach.

 

 

9. W najnowszym Gościu Niedzielnym polecam: Gdy już się powie Panu Bogu „Tak”; dlaczego Pięćdziesiątnica?; przesłanie Królowej Jadwigi. Do dzisiejszego numeru dołączona jest kolejna płyta Biblii Audio.

parafia sadów tło