parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

19 czerwca 2022

1. Bóg zapłać za Wasze ofiary i modlitwy. Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Bóg zapłać za każdy krok postawiony w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Szczególne podziękowania dla Parafian, dzięki którym można ja było zrealizować. Bóg Parafianom, którzy nam towarzyszyli duchowo i tak wspierali i za piękne przywitanie nas przez Was i OSP Sadów.

 

 

 

2. Zapraszam na godz. 15.15 na nieszpory niedzielne.

 

 

 

3. W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu modlimy się o świętość kapłanów.

 

 

 

4. W piątek, 24 czerwca, o godz. 8.30 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

5. W sobotę, 25 czerwca, o godzinie 12.00, Msza św. w Harbułtowicach z racji 100-lecia powstania OSP. W niedzielę święto patronalne. O 13.30 wyruszy procesja, a po niej Msza św. w intencji Mieszkańców Harbułtowic.

 

 

 

6. W sobotę, 25 czerwca, o godzinie 19.00, Msza św w kapliczce w Droniowicach oraz procesja ku czci św. Jana i Pawła, a w niedzielę Kiermasz.

 

 

 

7. Od niedzieli, 26 czerwca, sprawowanie nabożeństw przechodzi na porządek letni. W niedzielę nie będzie nieszporów i Mszy św. o 16.00, zaś w tygodniu Msze wieczorne w Sadowie sprawowane będą o godz. 18.00, a w Droniowicach o 19.00.

 

 

 

8. W niedzielę, 26 czerwca, kolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze.

 

 

 

9. Wójtowie naszych Gmin przypominają o obowiązku zgłoszenie źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Niewypełnienie tego obowiązku do końca czerwca może grozić nałożeniem kary finansowej na właściciela lub zarządcę budynków.

 

 

 

10. Odwiedziny chorych będą w piątek, 1 lipca. Od 8.30 Sadów i Wierzbie, a od 10.30 Harbułtowice i Droniowice. Chęć przyjęcia sakramentów przez chorych proszę zgłosić w zakrystiach.

parafia sadów tło