parafia sadów tło

Ogłoszenia duszpasterskie

2 października 2022

1. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary materialne i wasze modlitwy.

 

 

2. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które będą odprawiane w Sadowie: niedziela – 15.15; w tygodniu po Mszach św.; sobota – 17.00. W Droniowicach: poniedziałek i czwartek po wieczornej Mszy św. Zachęcam do modlitwy przy kapliczkach naszych miejscowości i w gronie rodzinnym. Odpust zupełny można uzyskać za pobożne odmówienie 5 dziesiątek różańca w kościele, kaplicy lub rodzinie w sposób ciągły wraz z pobożnym rozważaniem tajemnic. Jednocześnie należy spełnić następujące warunki: intencja uzyskania odpustu za siebie lub zmarłych, stan łaski uświęcającej, Komunia święta przyjęta w tym dniu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. W innym przypadku uzyskuje się odpust cząstkowy. Proszę o przewodniczenie modlitwie różańcowej (krótkie rozważania i prowadzenie „dziesiątki”) wyznaczone grupy, zgodnie z planem wpisanym w rozkład intencji.

 

 

3. W I-szy czwartek miesiąca, 6 października, po Mszy, nabożeństwo różańcowe i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Proszę, aby modlitwę w intencji powołań podjęły:

18.00 – 18.30: III Zakon św. Franciszka i Apostolat Maryjny,

18.30 – 19.30: Róże Różańcowe z Wierzbia, Harbułtowic i Sadowa

19.30 – Godzina Święta i zakończenie Adoracji.

 

 

4. 7 października, przypada I-szy piątek miesiąca . O godz. 18.00 zostanie odprawiona, ostatnia w tym roku kalendarzowym, Msza św. zbiorowa.

 

 

5. W piątek, 7 października, pielgrzymka różańcowa do Boronowa. Wspólna modlitwa rozpocznie się o godz. 20.00. We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, członkowie wspólnoty Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

 

6. Odwiedziny chorych w piątek, 7 października. Potwierdzenia wizyty lub zgłoszenia w zakrystii. Od 8.30 Sadów i Wierzbie, a od 10.30 Harbułtowice i Droniowice.

 

 

7. Intencje mszalne, jubileuszowe za żyjących, na rok 2023, będą przyjmowane w  terminie 17 – 28 października. Intencje za zmarłych, na rok 2023, od 2 listopada. Bardzo proszę, aby intencje jubileuszowe za żyjących, zamówić w wyznaczonym terminie i jeśli to możliwe, przed rezerwacją w restauracji. Proszę, aby zwyczajowo przeznaczona na takie intencje godzina 16.00, w sobotę, była na rzeczywiście „zacne” jubileusze i rocznice urodzin. Przypominam, że dobrym dniem na Msze jubileuszowe czy też za żywych jest także niedziela.

 

 

8. Polecam przeczytać w Gościu Niedzielnym: o wizycie kard. Krajewskiego na linii frontu w Ukrainie; o trudzie odmawiania różańca oraz o zadaniach Anioła Stróża. Jest też numer specjalny Gościa Niedzielnego, poświęcony postaci siostry Faustyny oraz kultowi Bożego miłosierdzia, w cenie 12 pln.

parafia sadów tło